star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo


THÔNG BÁO LỊCH CVHT THÁNG 6 - KHOA TIẾNG NHẬT


Kế hoạch CVHT tháng 6 của Khoa Tiếng Nhật.

Xem thêm

Thông báo Về việc nhận tiền học bổng cho sinh viên K28 các chương trình tài năng HP


Thông báo Về việc nhận tiền học bổng cho sinh viên K28 các chương trình tài năng HP Ngày 17/5/2023 –> 20/5/2023: SV có số thứ tự trong danh sách từ 1 -> 391 Ngày 22/5/2023 ->24/5/2023: SV có số thứ tự trong danh sách từ 392 –> 527

Xem thêm

Thông báo Đơn xin miễn giảm môn GDTC và GDTC khóa K26; K27; K28


Thông báo Về việc xét miễn, giảm các học phần môn GDQP-AN và GDTC

Xem thêm

Thông báo về lịch CVHT tháng 5 năm 2023


Kế hoạch CVHT của các giảng viên Khoa Tiếng Nhật trong tháng 5 năm 2023.

Xem thêm

Thông báo Về việc khảo sát Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tin học đợt 2 năm 2023


Khảo sát Tin học: Thứ 7 ngày 13/5/2023 Khảo sát Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc: Chủ Nhật ngày 14/5/2023

Xem thêm

Danh sách sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế thuộc Trường Ngoại Ngữ - XHNV


Danh sách sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế thuộc Trường Ngoại Ngữ - XHNV (Danh sách này phục vụ cho việc đánh giá rèn luyện HK1 năm 2022-2023)

Xem thêm

Thông báo tạm dừng ứng dụng MyDTU Schedule v2


Hiện tại ứng dụng MyDTU Schedule v2 trên Google Play và AppStore đang gặp một số lỗi không mong muốn. Do đó cần phải chỉnh sửa và cập nhật lại phiên bản mới

Xem thêm

Thông báo v/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP


Thông báo v/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên có hộ khẩu thuộc quận Liên Chiểu và Sơn Trà - Đà Nẵng)

Xem thêm

Thông báo Về việc Tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên HKII năm học 2022-2023


Thời gian thực hiện khai báo ngoại trú: - Từ ngày 16/3/2023 đến 19/3/2023 Phòng Đào tạo thiết lập, cài đặt hệ thống - Từ ngày 20/3/2023 đến 8/4/2023 sinh viên bắt đầu vào hệ thống để khai báo - Sau ngày 9/4/2023, bộ phận chức năng sẽ tổng hợp và trả kết quả về cho CVHT để tiến hành kiểm tra thông tin khai báo ngoại trú và đánh giá kết quả điểm...

Xem thêm