star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

GÓC HỌC TẬP


Siêu thị ở Nhật Bản và những điều cần biết


Làm thế nào để đọc nhãn mác thực phẩm của Nhật? Thông tin cơ bản Ngoài những từ tiếng Nhật chúng tôi đã giới thiệu ở trước trong bài viết này, bạn cần lưu ý thêm một số từ quan trọng hoặc nếu cẩn thận hơn, bạn có thể in bài viết này và mang theo bên mình để tham khảo nhé! 賞味期限: Ngày hết hạn (theo thứ tự Năm/ tháng/ ngày) 内容量: Trọng lượng tịnh...

Xem thêm