Khoa Tiếng Nhật thuộc Trường Ngoại Ngữ - Đại học Duy Tân ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Tin tức

Đại học đầu tiên của Việt Nam lọt top 51-100 thế giới lĩnh vực du lịch

Tháng Năm 16, 2023
Đại học Duy Tân được Tổ chức Xếp hạng Đại học Thế giới xếp vào top 51-100 ở lĩnh vực Quản trị Dịch vụ Du lịch & Giải trí

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.