star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG TIN HỌC TẬP


Mẫu Phiếu Đăng ký Xét tuyển bằng Học bạ THPT năm 2023


Thí sinh ghi Đơn đăng ký này phải kèm theo:             - Bản sao Học bạ THPT.              - Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).             - Bản sao Giấy chứng nhận đạt giải thưởng (nếu có).

Xem thêm

Mẫu Phiếu Đăng ký Xét tuyển tuyển thẳng năm 2023


Thí sinh ghi Đơn đăng ký này phải kèm theo:             - Bản sao Học bạ THPT.              - Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).             - Bản sao Giấy chứng nhận đạt giải thưởng (nếu có).

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 37 (chính thức)


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 37 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (chính thức)


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP GDTC HK 2 2022-2023 Tuần 34 (chính thức)


Lịch thi KTHP GDTC HK 2 2022-2023 Tuần 34 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (dự kiến)


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (dự kiến)

Xem thêm

Mẫu đơn Xin rút bớt học phần, tín chỉ


Mẫu đơn Xin rút bớt học phần, tín chỉ

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK1 2022-2023 Tuần 24--26 (chính thức)


- Sinh viên cần hoàn thành học phí trước khi thi và phải mang theo thẻ sinh viên mới được vào phòng thi. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Khoa và Phòng Đào tạo để được giải đáp

Xem thêm

Các biểu mẫu đăng ký thực hiện đề tài NCKH của SV


Mẫu này sử dụng để thực hiện việc đăng ký đề tài NCKH

Xem thêm

Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp


Mẫu đơn xin chuyển lớp

Xem thêm