star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ & NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO ĐẠI HỌC DUY TÂN


Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh trúng tuyển vào trường yên tâm nhập học đúng hạn, trường Đại học Duy Tân thông tin hướng dẫn đăng ký và nhập học trực tuyến tại link http://nhaphoc.duytan.edu.vn
Mời quý phụ huynh và các bạn theo dõi hướng dẫn ở hình đính kèm

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh trúng tuyển vào trường yên tâm nhập học đúng hạn, trường Đại học Duy Tân thông tin hướng dẫn đăng ký và nhập học trực tuyến tại link http://nhaphoc.duytan.edu.vn
Mời quý phụ huynh và các bạn theo dõi hướng dẫn ở hình đính kèm.