star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Ngôn ngữ Nhật-Ngành mới mùa tuyển sinh 2021


Theo thống kê của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Tp. Hồ Chí Minh, tính đến đầu năm 2020 đã có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở Việt Nam và gần 64% số doanh nghiệp này cho biết có kế hoạch tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Điều này cho thấy một số lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản đã lựa chọn Việt Nam để đầu tư, tái cơ cấu sản xuất trong thời kì hậu COVID-19 và chiến tranh thương mại. Mối quan hệ hợp tác đa dạng trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam - Nhật Bản đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên thành thạo Ngôn ngữ Nhật.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật của ĐH Duy Tân sẽ sử dụng thành thạo tiếng Nhật (tối thiểu bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam) cùng những kỹ năng như:

-      Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Nhật trong văn phòng và trong các môi trường kinh tế để có thể làm việc hiệu quả trong kinh doanh quốc tế hay ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau;

-      Phiên dịch, biên dịch Việt-Nhật, Nhật-Việt theo những nội dung công việc về các vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội;

-      Nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực chuyên môn, như nghiên cứu văn hóa Nhật Bản, đối chiếu so sánh ngôn ngữ, văn hóa,...