star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 CÓ GÌ MỚI?


📌Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến ba lần

Nếu như năm trước, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần bằng trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi thì năm nay được thực hiện ba lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT và chỉ được thực hiện trực tuyến.

✨Thời gian điều chỉnh nguyện vọng là 10 ngày, từ 7/8 đến 17h ngày 17/8. Thí sinh phúc khảo bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

📌Chỉ nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học

Quy chế tuyển sinh năm 2021 quy định cụ thể hơn việc các trường chỉ được dùng giấy chứng nhận kết quả thi THPT để thay thế giấy chứng nhận xác định nhập học chứ không được dùng bất cứ hình thức nào khác.

✨Cụ thể, hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học khi các em đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định, trong đó ghi rõ thủ tục cần thiết. Các trường chỉ được sử dụng bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT làm căn cứ xác nhận nhập học (đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh). Quy chế năm ngoái không nêu vấn đề này.

📌Có trường hợp được áp dụng điểm trúng tuyển thấp hơn

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn quy định về việc có thí sinh được áp dụng điểm trúng tuyển thấp hơn 1 điểm so với điểm chuẩn của ngành đào tạo tính theo thang điểm 30, nhưng quy định chặt chẽ hơn so với năm ngoái.

✨Theo đó, thí sinh muốn được áp dụng điểm trúng tuyển thấp hơn phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Một là UBND cấp tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đặt hàng để đào tạo lao động cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của tỉnh và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp.

✨Hai là thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên và học 3 năm cấp THPT tại địa phương, cam kết làm việc tại tỉnh sau khi tốt nghiệp. Năm ngoái, điều kiện chỉ là yêu cầu có hộ khẩu từ 3 năm trở lên chứ không đưa ra điều kiện về nơi học cấp THPT.

Nguồn: vnexpress.net